Hrabal-English

místo: Varnsdorf a okolí

Mgr. Milan Hrabal a tým

Tel.: 608517755

E-mail: hrabal.english@gmail.com 

číslo účtu pro platby: 

670100-2216273146/6210

IČ: 867 265 01

 

Pokud žádáte o vrácení poměrné části školného (Covid 19) vyplňte formulář v pravo

(do části zpráva napište jméno dítěte, jméno školky a jméno majitele účtu z kterého byl poplatek placen, peníze budou vráceny na tento účet)

Žádat můžete do 15. 6. 2020